Leksykon

W tym słowniku jest 710 wpisów.
Szukaj wpisu w słowniku
Wszystko      A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z
Strona:  1 2 Następna »

O

Termin Definicja
OBCIĄŻENIE

(capacity load, work load) – wielkość potencjału danego zasobu (maszyny, magazynu, pojazdu) wykorzystywana w rozpatrywanym okresie.

OBCIĄŻENIE PLANOWE

(planned load) – pracochłonność planowanych przez system na dany okres zleceń, wyrażona w godzinach normowanych.

OBLIGACJA

Średnio - lub długoterminowy papier warto¬ściowy, potwierdzający zobowiązania emitenta do spłaty w określonym terminie lub przedziale okresowym wyszczegól¬nionej kwoty albo do bieżącego regulowania do czasu spłaty długu określonych odsetek.

OBLIGACJE KONWERSYJNE

Papiery wartościowe przy¬noszące stały dochód do zaangażowanego kapitału oraz upraw¬niające ich posiadacza do skorzystania z dodatkowych możliwości.

OBLIGACJE NIE ZABEZPIECZONE

Obligacje, w których spłatę pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorstwa poprzez emisję obligacji gwarantują sami emitenci.

OBLIGACJE OPCYJNE

Obligacje uprawniające ich posia¬dacza do zakupu określonych akcji emitenta.

OBLIGACJE PUPILARNE

Obligacje, których wykup i wypłatę odsetek gwarantuje państwo.

OBLIGACJE ZABEZPIECZONE

Obligacje, w których gwa¬rancji wykupu i wypłacania odsetek udziela państwo lub ban¬ki zobowiązujące się do bezwarunkowego wypełniania zobo-wiązań emitenta, jeśli ten nie miałby środków na ich realizację.

OBLIGACJE ZMIENNE

Obligacje uprawniające do zmia¬ny ich na akcje emitenta.

OBSŁUGA KLIENTA
  1. System rozwiązań, zapewniających klientowi satysfakcjonujące relacje między czasem złożenie zamówienia a czasem otrzymania produktu. 2. Wzajemnie sprzężone czynności logistyczne decydujące o satysfakcji klienta przy zakupie produktu (usługi), czyli ostatniej fazie procesu rozpoczynającego się złożeniem zamówienia, a kończącego się dostawą produktu do klienta. 3. Logistyczne czynności przynoszące klientowi użyteczność miejsca, czasu i formy, poprzez gwarantowanie tego, że nie uszkodzony produkt znajduje się we właściwym miejscu, w czasie preferowanym przez odbiorcę.
OFERTA

Wiążąca propozycja sprzedaży lub kupna towaru albo świadczenia usługi, zawierająca istotne warunki kontraktu.

OLIGIPSON

Forma rynku, na którym jest tylko kilku nabywców.

OLIGOPOL

Forma rynku, w której istnieje kilku sprzedaw¬ców wobec nie ograniczonej liczby nabywców.

OPAKOWANIE

Pojemnik lub materiał, w którym umieszcza się produkt po jego wyprodukowaniu. Pełni w stosunku do produktu funkcję ochronną, transportową, promocyjną lub informacyjną.

OPÓŹNIENIE

(backlog, behind Schedule) - w znaczeniu ogólnym: partia wyrobów, która powinna być dostarczona, wydana, wyprodukowana lub przyjęta do magazynu w określonym terminie, który już minął. Opóźnienia mogą być ujemne (np. – 40 sztuk) lub dodatnie (patrz: wyprzedzenie). Przedział czasu między terminem bieżącym a terminem, w którym miała nastąpić dostawa, przyjęcie lub by ć zakończona produkcja danej partii wyrobów W przypadku zamówienia klienta: ta część zamówienia, która nie została dotychczas zrealizowana.

Strona:  1 2 Następna »
Wszystko      A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z
Glossary 2.64 is technology by Guru PHP

Polish Version - JoomlaPL.com Team

Newsletter

Waluty

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-09-02
USD 3,7626 +0,33%
EUR 4,2440 +0,34%
CHF 3,9065 +0,21%
GBP 5,7550 +0,04%
Wspierane przez Money.pl

Ceny paliw

Kraj PB95 PB98 ON LPG
Francja
Niemcy
Rosja
Włochy
UK
Polska

GUS

Inflacja r/r: %
Stopa bezrobocia: %
Stopa depozytowa: %
Stopa lombardowa NBP: %
Stopa redyskontowa NBP: %
Stopa referencyjna NBP: %